Välkommen in i värmen

Karriärakademin

Har fått jobb via oss

Har deltagit på karriärdag

Klubbar har inpirerats av oss

Investerade timmar av partners

Karriärdag med Fotboll

Partnerskap med Malmö stad